Financieel

Hoe de goedkoopste autoverzekering afsluiten?

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat de verzekeringspremie die in rekening wordt gebracht voor de autoverzekering aanzienlijke verschillen kan vertonen. Ongelofelijk veel verschillende zaken oefenen hier dan ook een niet onbelangrijke invloed op uit. Het gaat hierbij in tegenstelling tot wat de meeste mensen vermoeden dan ook niet louter en alleen om het type autoverzekering die wordt afgesloten. Wat namelijk bovendien ook te denken van bijvoorbeeld het schadeverleden van jou als bestuurder? Hoe dan ook, wil je graag ontdekken waar je allemaal rekening mee moet houden wanneer je met zekerheid wil kunnen rekenen op de goedkoopste autoverzekering? Je ontdekt het allemaal hier op deze pagina! 

  1. Wat is het goedkoopste type autoverzekering?

Allereerst spreekt het voor zich dat de kostprijs van je autoverzekering voor een niet onaanzienlijk deel wordt bepaald door het type verzekering die je afsluit. Wat dit betreft is de goedkoopste optie altijd de zogenaamde WA-verzekering. Dit type van autoverzekering mag dan wel goedkoop zijn, toch is ze lang niet voor iedereen de beste keuze. Hoezo niet? Omdat er bij het afsluiten van een autoverzekering niet alleen rekening moet worden gehouden met de kostprijs, maar ook met de dekkingen die er door worden aangeboden. 

Het staat als een paal boven water dat de WA-verzekering de goedkoopste autoverzekering is die op de markt is terug te vinden. De lage kostprijs gaat echter ook gepaard met een zeer select aantal dekkingen. Dit betekent concreet dat je uitsluitend bent verzekerd voor de schade die door jou wordt aangebracht aan derden. Schade aan de eigen auto wordt nooit gedekt. Wil je wel graag dat bepaalde schade aan het eigen voertuig is gedekt? In dat geval ben je verplicht om te kijken naar de beperkt casco- of de volledige cascoverzekering. De prijs voor de verzekeringspremie ligt dan uiteraard een stukje hoger. 

Zoek je een goede autoverzekering goedkoop

Vergelijk verzekeringen op www.diks.nl!

  1. De verzekeringspremie van de autoverzekering is niet vastgesteld 

Het verplichte karakter van de WA-verzekering zorgt ervoor dat mensen er vanuit gaan dat de verzekeringspremie wettelijk is vastgesteld. Dat is echter helemaal niet juist, integendeel. Zowel voor de beperkt casco als  voor de volledige casco verzekeringen als voor de WA-verzekering geldt dat de premie sterke verschillen kan vertonen afhankelijk van de verzekeraar die ze aanbiedt. Omwille van deze reden is het steeds van belang om de premies die worden aangerekend door verschillende verzekeringsmaatschappijen grondig te bekijken en ten opzichte van elkaar te vergelijken. Enkel en alleen op deze manier zal je kunnen vaststellen bij welke verzekeraar je echt de goedkoopste autoverzekering kan afsluiten. 

  1. Welke invloed heeft het eigen risico op de verzekeringspremie?

Ongelofelijk veel verschillende zaken oefenen een al dan niet directe invloed uit op de hoogte van de verzekeringspremie die je voor een autoverzekering moet betalen. Denk hierbij aan:

  1. Het type autoverzekering die je gaat afsluiten; 
  2. Het schadeverleden van jou als chauffeur; 
  3. De hoogte van het eigen risico; 

In het bijzonder deze laatste is een punt waar menig aantal mensen zich nog wel eens over durven te verbazen. Het eigen risico wordt vaak namelijk bestempeld als een noodzakelijk kwaad dat eigenlijk alleen maar nadelen met zich meebrengt. Dat is dus zeker niet juist, integendeel. Voor het eigen risico geldt dat je ze ook perfect in je voordeel kan doen werken. Je dient er dan alleen rekening mee te houden dat het eigen risico er bij een eventueel schadegeval voor zorgt dat de hoogte van het bedrag dat je zelf moet betalen een stuk aanzienlijker zal worden. Kan je daar mee leven? Dan zal het hogere eigen risico er wel voor zorgen dat je kan rekenen op een aanzienlijk lager uitvallende periodieke verzekeringspremie.

  1. 3 tips voor het afsluiten van de goedkoopste autoverzekering 

De bovenstaande informatie heeft je ongetwijfeld duidelijk gemaakt dat de verzekeringspremie van de autoverzekering op tal van verschillende manieren kan worden beïnvloed. Wil jij er absoluut zeker van zijn dat jij uiteindelijk met zekerheid kiest voor de goedkoopste autoverzekering die er op de markt is terug te vinden? Dan is het toepassen van de onderstaande drie tips altijd bijzonder interessant te noemen. 

  1. 1.) Neem altijd je tijd om de autoverzekeringen te vergelijken

De goedkoopste autoverzekering kunnen afsluiten is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Je zal er dan ook absoluut de nodige moeite voor moeten doen. Dit is iets waar veel mensen geen rekening mee houden. Zij zien een mooi aanbod van een (bekende) verzekeraar en gaan daar meteen op in. Dat kan best een lucratief aanbod zijn, maar je bent er pas zeker van dat je de goedkoopste autoverzekering afsluit wanneer je het volledige aanbod op de markt van naderbij hebt bekeken en hebt vergeleken. Het uitvoeren van een vergelijking loont dan ook zeker de moeite en kan je behoorlijk wat geld besparen. 

  1. 2.) De goedkoopste autoverzekering kan enkel met een net schadeverleden

Hoe grondig je ook op zoek gaat naar de goedkoopste autoverzekering, je moet er ook rekening mee houden dat bijvoorbeeld je eigen schadeverleden ook een niet onbelangrijke impact heeft op de hoogte van je verzekeringspremie. Heb je bijvoorbeeld in het verleden al verschillende ongevallen gehad waarbij er sprake was van verwijtbare schade? In dat geval zal dat het risico voor de verzekeraar voor wat het verzekeren van jou als autobestuurder betreft aanzienlijk verhogen. Dit heeft als gevolg dat je dus nooit meer zal kunnen rekenen op de echt laagste prijs… althans niet zolang je bonus malus niet terug voldoende is gezakt. Veilig en voorzichtig rijden is dus altijd de boodschap wanneer je niet nodeloos teveel wil betalen voor het afsluiten van jouw autoverzekering. 

  1. 3.) Kies voor een optimaal eigen risico

Last but not least, bespreek altijd even met je verzekeraar over welke mogelijkheden je beschikt voor wat het aanpassen van het eigen risico betreft. Het standaard eigen risico vormt doorgaans de gulden middenweg tussen een beperkt bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval en een zo laag mogelijke verzekeringspremie. Ben jij van mening dat het risico op een ongeval met verwijtbare schade voor jou te beperkt is om dit standaard eigen risico te rechtvaardigen? Dan heb je wellicht wel de mogelijkheid om deze nog wat te verhogen zodat de premie van je autoverzekering nog wat voordeliger kan worden. Ook dit kan je absoluut helpen om uiteindelijk de goedkoopste autoverzekering af te kunnen sluiten.